Punerea in functiune a statiei de epurare levigat Pojorata, judetul Suceava, Romania

Project Info

  • Data finalizare

    Finalizat: Iunie 2016

  • Categorie

    Epurare apa uzata

Descrierea proiectului


Statia de epurare levigat Pojorata, situata in judetul Suceava, Romania a fost o facilitate de epurare existenta conceputa pentru tratarea levigatului generat in depozitul de deseuri municipale Pojorata. Serviciile furnizate in cadrul contractului au inclus: auditul procesului de epurare a levigatului, punerea in functiune a statiei si elaborarea manualului de operare si intretinere (O&M).

Statia a fost proiectata pentru un debit zilnic maxim de 50,0 m3/zi si a inclus urmatoarele linii de epurare:

  • linia de epurare a levigatului: bazin tampon de stocare levigat, statie de pompare admisie, electro-coagulare grasimi, precipitare cu polimer si var a metalelor grele, epurare biologica in bazine cu functionare secventiala (SBR), stripare amoniac si dezinfectie cu hipoclorit de sodiu.
  • tratarea namolului: conditionare namol in exces, precipitare si electro-coagulare namol urmata de deshidratare mecanica cu filtru presa.

Punerea in functiune a procesului tehnologic a inceput cu o evaluare functionala completa a unitatilor de proces din statia de epurare existenta, urmata de testarea echipamentelor in uscat si umeda cu apa curata. Procesul a continuat cu alimentarea cu levigat si operarea tuturor unitatilor de proces, inclusiv insamantarea treptei biologice cu namol activat adus de la o statie de epurare existenta. Evaluarea eficientei proceselor de epurare a fost monitorizata prin prelevarea si testarea probelor de levigat in diferite puncte din linia de epurare.