Modelarea treptei biologice de epurare – Statia de epurare Brasov, judetul Brasov, Romania

Project Info

  • Data finalizare

    Finalizat: Decembrie 2018

  • Categorie

    Modelare statie de epurare

Descrierea proiectului


Statia de epurare a apelor uzate Brasov (judetul Brasov, Romania), proiectata pentru a epura un debit zilnic maxim pe timp uscat de 205.805 m3/zi (500.000 LE), este o facilitate de epurare existenta care a intampinat dificultati in atingerea obiectivelor de epurare.

Datorita modificarilor recente ale calitatii apelor uzate, epurarea biologica a inceput sa nu mai elimine satisfacator nutrientii precum azotul si fosforul.

La acel moment, Operatorul a cautat expertiza profesionala pentru a evalua modificarile necesare treptei de epurare biologica in vederea reducerii concentratiilor in N si P din efluentul epurat si conformarii cu limitele maxim admise (NH4-N: 1,55 mg/L; NO3-N: 5,65 mg/L, NO2-N: 0,30 mg/L; TP: 1,0 mg/L).

Procesul modelat a considerat o schema de epurare Bardenpho modificat in 3 etape (A20 – Anaerob, Anoxic, Aerob) care a incorporat deja bine-cunoscutul proces EPBR (eliminare biologica imbunatatita fosfor) pentru eliminarea biologica a fosforului si pre-denitrificare pentru eliminarea biologica a azotului.

Modelul propus se bazeaza pe Modelul ASM2d (Model Namol Activat 2d) al IWA (Asociatia Internationala a Apei) pentru eliminarea biologica convetionala a carbonului, azotului si fosforului, Modelul UCTADM1 (model de fermentare anaeroba UCT) pentru procesul de fermentare anaeroba si modelul Musvot pentru precipitarea componentilor anorganici.