Modelarea treptei biologice de epurare – Statia de epurare Brasov, judetul Brasov, Romania

Descrierea proiectului


Statia de epurare a apelor uzate Brasov (judetul Brasov, Romania), proiectata pentru a epura un debit zilnic maxim pe timp uscat de 205.805 m3/zi (500.000 LE), este o facilitate de epurare existenta care a intampinat dificultati in atingerea obiectivelor de epurare.

Datorita modificarilor recente ale calitatii apelor uzate, epurarea biologica a inceput sa nu mai elimine satisfacator nutrientii precum azotul si fosforul.

La acel moment, Operatorul a cautat expertiza profesionala pentru a evalua modificarile necesare treptei de epurare biologica in vederea reducerii concentratiilor in N si P din efluentul epurat si conformarii cu limitele maxim admise (NH4-N: 1,55 mg/L; NO3-N: 5,65 mg/L, NO2-N: 0,30 mg/L; TP: 1,0 mg/L).

Procesul modelat a considerat o schema de epurare Bardenpho modificat in 3 etape (A20 – Anaerob, Anoxic, Aerob) care a incorporat deja bine-cunoscutul proces EPBR (eliminare biologica imbunatatita fosfor) pentru eliminarea biologica a fosforului si pre-denitrificare pentru eliminarea biologica a azotului.

Modelul propus se bazeaza pe Modelul ASM2d (Model Namol Activat 2d) al IWA (Asociatia Internationala a Apei) pentru eliminarea biologica convetionala a carbonului, azotului si fosforului, Modelul UCTADM1 (model de fermentare anaeroba UCT) pentru procesul de fermentare anaeroba si modelul Musvot pentru precipitarea componentilor anorganici.

Modelarea treptei de epurare biologica a statiei de epurare Bucuresti, Romania

Descrierea proiectului


Amplasamentul statiei de epurare a apelor uzate Glina-Bucuresti este situat in apropierea municipiului Bucuresti, in comuna Glina, Romania. In prezent (dupa implementarea etapei I de modernizare a statiei de epurare, 2011), statia este este operata cu un proces de epurare mecanica care include gratare rare, gratare dese, deznisipator-separator de grasimi si decantoare primare.

Epurarea mecanica este urmata de un proces de epurare biologica care se bazeaza pe tehnologia cu bioreactoare tip AS („Namol Activat”) si ARS („Namol Activat de Recirculare”) pentru eliminarea biologica a substantei organice si azotului prin procedeul de denitrificare intermitenta si eliminare biologica imbunatatita a fosforului (EPBR).

Fosforul este indepartat biologic intr-un proces de hidroliza cu flux lateral de substanta organica a namolului activat de recirculare. Bilantul fosforului este ulterior ajustat pentru conformitate prin precipitare chimica folosind clorura ferica (FeCl3).

Statia este proiectata pentru a epura mecanic maxim 10,0 m3/s din care doar 4,0 m3/s epurat biologic, echivalentul a 2.500.000 LE (locuitori echivalenti). Din bilantul debitelor 6,0 m3/s este descarcat in emisar fara a fi epurat biologic.

Scopul modelarii treptei biologice a fost confirmarea fezabilitatii schemei de epurare AS/ARS in obtinerea conformitatii calitatii efluentului in ceea priveste substanta organica, azotul si fosforul.

Procesul tehnologic modelat a inclus o schema de epurare cu denitrificare intermitenta pentru eliminarea biologica a azotului si deja bine-cunoscutul model EPBR (eliminare biologica imbunatatita fosfor) pentru eliminarea fosforului prin intermediul procesului biologic ARS (“Namol Activat de Recirculare”).

Modelul propus se bazeaza pe modelul ASM1 (Model Namol Activat 1) al IWA (Asociatia Internationala a Apei) pentru eliminarea biologica conventionala a carbonului si azotului, in timp ce eliminarea biologica si chimica a fosforului a fost modelata folosind un model conventional.