Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor: „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”

Project Info

  • Data finalizare

    Finalizat: Aprilie 2011

  • Categorie

    Asistenta tehnica

Descrierea proiectului


Proiectul finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 1 (2007-2013), a inclus reabilitarea/extinderea statiilor de tratare a apei si a retelelor de distributie, precum si a statiilor de epurare ape uzate si retelelor de canalizare.

Inginerii nostri au contribuit la implementarea unui sistem de management eficient privind detectarea pierderilor de apa in retelele de distributie.

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului au inclus:

  • Strategia pe termen scurt, mediu si lung privind managementul eficient al detectarii pierderilor de apa in retelele de distributie.
  • Instruirea teoretica si practica a personalului operator pentru identificarea zonelor cu pierderi de apa din reteaua de distributie
  • Conceperea unui sistem de raportare pentru zonele de retea care inregistreaza cele mai multe avarii/interventii in timp si lungimea acestora