Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare / regiunea Nord-Vest in 2014-2020. Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului, numar de identificare POIM SM-CL-02

Descrierea proiectului


Proiectul vizeaza atat dezvoltarea urbana, cat si cea rurala in ceea ce priveste accesul la apa potabila si serviciile de colectare si epurare a apelor uzate, care acopera mai multe aglomerari din judetul Satu Mare. In cadrul proiectului, inginerii nostri au asigurat:

 • Verificarea proiectelor tehnice si detaliilor de executie (proiectare de proces si hidraulica);
 • Verificarea conformitatii cu documentele de licitatie;
 • Validarea pentru Contractor a datelor tehnice primite de la furnizorii de materiale/echipamente;
 • Controlul calitatii lucrarilor executate;
 • Verificarea la terminarea lucrarilor si testare;
 • Verificarea manualelor de operare si intretinere.

Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014 – 2020

Descrierea proiectului


Proiectul vizeaza atat dezvoltarea urbana cat si cea rurala, in ceea ce priveste accesul la apa potabila si la serviciile de colectare si epurare a apelor uzate, care acopera mai multe aglomerari din judetul Arges. In cadrul proiectului, inginerii nostri au asigurat:

 • Studii de fezabilitate pentru cinci statii de epurare;
 • Pregatirea documentatiilor pentru obtinerea de avize;
 • Pregatirea documetatiilor de atribuire.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor: „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, POS Mediu 2007-2013”

Descrierea proiectului


Proiectul finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 1 (2007-2013), a inclus reabilitarea/extinderea statiilor de tratare a apei si a retelelor de distributie, precum si a statiilor de epurare ape uzate si retelelor de canalizarere pentru 11 aglomerari.

Inginerii nostri au furnizat verificari ale proceselor tehnologice si ale conformitatii cu cerintele contractului, inclusiv pentru proiectele hidraulice si mecanice pentru toate statiile de epurare executate de contractori in cadrul contractului.

S-a asigurat beneficiarului atat asistenta tehnica si supervizarea proiectelor in timpul executiei, cat si in perioada inceperii si punerii in functiune a lucrarilor. Aceste activitati au inclus verificarea conformitatii cu specificatiile proiectului pentru echipamente tehnologice (pompe, poduri racloare ale deznisipatoarelor-separatoare de grasimi, poduri racloare decantoare, sisteme de aerare, echipamente pentru ingrosare namol, deshidratare, fermentare anaeroba si uscare), conducte si materiale de constructii.

Alte activitati furnizate in cadrul proiectului au inclus:

 • Gestionarea deseurilor din statiile de epurare
 • Protectia resurselor de apa
 • Revizuirea si actualizarea Master Planului pentru ape uzate
 • Supervizarea lucrarilor de executie

Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor: „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”

Descrierea proiectului


Proiectul finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 1 (2007-2013), a inclus reabilitarea/extinderea statiilor de tratare a apei si a retelelor de distributie, precum si a statiilor de epurare ape uzate si retelelor de canalizare.

Inginerii nostri au contribuit la implementarea unui sistem de management eficient privind detectarea pierderilor de apa in retelele de distributie.

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului au inclus:

 • Strategia pe termen scurt, mediu si lung privind managementul eficient al detectarii pierderilor de apa in retelele de distributie.
 • Instruirea teoretica si practica a personalului operator pentru identificarea zonelor cu pierderi de apa din reteaua de distributie
 • Conceperea unui sistem de raportare pentru zonele de retea care inregistreaza cele mai multe avarii/interventii in timp si lungimea acestora