Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor: „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, POS Mediu 2007-2013”

Project Info

  • Data finalizare

    Finalizat: Iunie 2015

  • Categorie

    Asistenta tehnica

Descrierea proiectului


Proiectul finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 1 (2007-2013), a inclus reabilitarea/extinderea statiilor de tratare a apei si a retelelor de distributie, precum si a statiilor de epurare ape uzate si retelelor de canalizarere pentru 11 aglomerari.

Inginerii nostri au furnizat verificari ale proceselor tehnologice si ale conformitatii cu cerintele contractului, inclusiv pentru proiectele hidraulice si mecanice pentru toate statiile de epurare executate de contractori in cadrul contractului.

S-a asigurat beneficiarului atat asistenta tehnica si supervizarea proiectelor in timpul executiei, cat si in perioada inceperii si punerii in functiune a lucrarilor. Aceste activitati au inclus verificarea conformitatii cu specificatiile proiectului pentru echipamente tehnologice (pompe, poduri racloare ale deznisipatoarelor-separatoare de grasimi, poduri racloare decantoare, sisteme de aerare, echipamente pentru ingrosare namol, deshidratare, fermentare anaeroba si uscare), conducte si materiale de constructii.

Alte activitati furnizate in cadrul proiectului au inclus:

  • Gestionarea deseurilor din statiile de epurare
  • Protectia resurselor de apa
  • Revizuirea si actualizarea Master Planului pentru ape uzate
  • Supervizarea lucrarilor de executie